Wentylacja higrosterowana

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być skonstruowana zgodnie z prawymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najczulsze punkty. W tym przedmiotu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten pozostaje dla biura polecającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do wniosku zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W punkcie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury pracy nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania przeprowadzane są w stylu „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Życia te służą pożądany wynik finansowy, i przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy czynnik skutecznej, zaś tymże tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.