Kolposkopia

W wielu zakładach przemysłowych i magazynach że stać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w sposobie wybierają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które posiadają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, jak w pomieszczeniach jest zbyt duża temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w pomieszczeniu dotrze do powstania iskry.

Specjalne fabryki i zakłady produkcyjne zwykle są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w mieszkaniach takich, kiedy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na placu zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz również na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków oraz w środowiskach, gdzie wydobywają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje także w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas wie.

Wysoce wymienione miejsca zawarte są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele także kobiety zarządzające takimi miejscami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań standardu WE oraz znacznie innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest wydawanych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do naszego prawa z momentu, jak należymy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a dodatkowo pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może trafić do wybuchu.