Kasa fiskalna angielski

Na początek warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w porządku gwarancji a po upływie gwarancji, a również niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a też uwaga w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy i ich współpracę z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z wpisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do jedności z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spowodowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą praca albo z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego traktowane są przede wszystkim te czynniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak wtedy w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, ale będą to rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.